fbpx
Offert

Med oss kan du vara säker!

Vi har utfört förändringar i vårt arbetssätt efter samråd med vår arbetsgivarorganisation samt genom att följa de råd Svenska myndigheter och internationella organisationer ger, så som Folkhälsomyndigheten, CDV och WHO. 

En fråga som många kanske ställer sig är, borde man anlita hjälp för flytt och städning i dessa tider?
Vårt svar är: Ja! Om företaget vidtar nödvändiga åtgärder, vilket Städjätten är i framkant med. Vi anser att det nu mer än någonsin är viktigt att flyttstäda bostaden ordentligt, se även till att bostaden du ska flytta in i är städad på ett korrekt sätt och har desinficerats i samband med städningen. Läs mer om vilka åtgärder vi har tagit nedan.
(Ha i åtanke att på grund av rådande situation kan din nya bostad ha varit en karantänbostad).

Några av de rutiner vi har infört för att motverka smittspridningen av Coronaviruset är att vår personal genomgår en förenklad hälsoundersökning inför varje arbetsdag för att säkerställa att ingen av dem har några symptom. Vår personal arbetar i fasta team om 2-4 anställda, där de inte kommer i kontakt med de andra teamen. Skulle en anställd uppvisa symptom får det teamet sjukskriva sig och sitta i karantän tills att vi kan säkerställa att de är friska. Detta har möjliggjorts med regeringens nya korttidspermittering.

Andra åtgärder vi tagit:

  • Vi tar inte i hand med kunder, utan hälsar gärna på avstånd.
  • All personal har fått genomgång i smittriskminimering.
  • Vi tvättar och spritar oss mellan kunderna samt spritar nycklar vi kommer i kontakt med.
  • Vi använder plasthandskar och som alltid använder vi nytvättade trasor och moppar som tvättas med hög temperatur för att säkerställa ren utrustning hos våra kunder
  • Våra dammsugare och moppskaft torkas av med spritservetter efter varje städtillfälle.
  • Samtliga av våra möten med över 5 deltagare sker digitalt.
  • Vi har strikta riktlinjer om att inte arbeta vid minsta symptom vilket har underlättats av den slopade karensdagen samt korttidspermitteringen som trädde i kraft 16/3-20. 
  • Vi har utökat vår checklista för städningar, där vi kostnadsfritt använder oss av desinfektionsmedel på ytor som är särskilt utsatta för viruset, som tex dörrhandtag, lysknappar och andra ytor man ofta rör med händerna.
  • Vi tillhandahåller transport för våra anställda för att undvika att de åker kommunalt.

Vi vill även påminna om vikten av att ta hand om hygien och rengöring i dessa tider. Folkhälsomyndigheten belyser bland annat vikten av att en noggrann städning är en grundläggande åtgärd för att förhindra smittspridningen. Städjätten tar därför åtgärder för att säkerställa att ditt hem blir så fritt från bakterier och virus som möjligt.

Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig med flytt och städning på ett säkert sätt!Ring oss! 0775 55 22 22