Med oss kan du känna dig trygg

Funderar du på ifall man i dessa tider ska anlita hjälp för flytt och städning? Vårt svar är ja – ifall företaget vidtagit nödvändiga åtgärder, så som Städjätten har gjort. Vi tycker till och med att det är nu mer viktigt än någonsin att flyttstäda bostaden ordentligt. Likaväl som att bostaden du ska flytta in i bör vara städad på ett korrekt sätt och har desinficerats i samband med städningen.

Förändringar i arbetssätt

Vi har utfört förändringar i vårt arbetssätt efter samråd med vår arbetsgivarorganisation och genom att följa de råd Svenska myndigheter och internationella organisationer ger, så som Folkhälsomyndigheten, CDV och WHO. 

Några av de rutiner vi har infört för att motverka smittspridningen av Coronaviruset är att vår personal genomgår en förenklad hälsoundersökning inför varje arbetsdag för att säkerställa att ingen av dem har några symptom. Vår personal arbetar i fasta team om 2-4 anställda, där de inte kommer i kontakt med de andra teamen. Skulle en anställd uppvisa symptom får det teamet sjukskriva sig och sitta i karantän tills att vi kan säkerställa att de är friska. Detta har möjliggjorts med regeringens nya korttidspermittering.

 

Andra åtgärder vi tagit:

  • Vi tar inte i hand med kunder, utan hälsar gärna på avstånd.
  • All personal har fått genomgång i smittriskminimering.
  • Vi tvättar och spritar oss mellan kunderna samt spritar nycklar vi kommer i kontakt med.
  • Vi använder plasthandskar och som alltid använder vi nytvättade trasor och moppar som tvättas med hög temperatur för att säkerställa ren utrustning hos våra kunder
  • Våra dammsugare och moppskaft torkas av med spritservetter efter varje städtillfälle.
  • Samtliga av våra möten med över 5 deltagare sker digitalt.
  • Vi har strikta riktlinjer om att inte arbeta vid minsta symptom vilket har underlättats av den slopade karensdagen samt korttidspermitteringen som trädde i kraft 16/3-20.
  • Vi har utökat vår checklista för städningar, där vi kostnadsfritt använder oss av desinfektionsmedel på ytor som är särskilt utsatta för viruset, som tex dörrhandtag, lysknappar och andra ytor man ofta rör med händerna.
  • Vi tillhandahåller transport för våra anställda för att undvika att de åker kommunalt

Vi vill även påminna om vikten av att ta hand om hygien och rengöring i dessa tider. Folkhälsomyndigheten belyser bland annat vikten av att en noggrann städning är en grundläggande åtgärd för att förhindra smittspridningen. Städjätten vidtar därför åtgärder för att säkerställa att ditt hem blir så fritt från bakterier och virus som möjligt. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig med flytt och städning på ett säkert sätt!

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Städjätten, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att erbjuda produkter och tjänster för dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att hitta våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@städjätten.se .

Städjätten förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i behov med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.