Städjättens miljöarbete

Städjätten lägger stor vikt vid miljöaspekter när vi arbetar med städ- och flytthjälp. Vi har som målsättningen att minimera vår miljöpåverkan i alla våra led för att främja en grönare värld.

Miljövänliga städmetoder

För att minska användningen av kemikalier vid städning strävar vi efter att först och främst använda torra städmetoder där det är möjligt med hänsyn till ytskikt och rengöringskrav. Fuktiga metoder kan användas efter att ytan rengjorts med torra metoder. 

En av förutsättningarna för att städtjänsten ska resultera i god städkvalitet är att personalen genomför städningen på ett effektivt och resursbesparande sätt. Därför ser vi till att vår personal har kunskap om hur t.ex. städkemikalier ska doseras.

Miljövänliga städprodukter

Det finns flertalet miljömärkta städkemikalier på marknaden. En städkemikalie som är miljömärkt innebär, enligt Upphandlingsmyndigheten, att en oberoende part har granskat produktens miljö- och hälsomässiga effekter utifrån ett livscykelperspektiv. Städtjänster påverkar miljön genom de städkemikalier som används, förbrukning av olika produkter såsom exempelvis avfallspåsar. Städjätten väljer alltid i första hand städprodukter och annat material som är miljömärkt.

Transporter

Vår främsta miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder, utmaningen ligger därför i att minska våra utsläpp samtidigt som vi fortsätter att expandera. För att minska vår klimatpåverkan finns det ett antal andra åtgärder vi arbetar efter:

  • Effektivisera våra transporter genom att samlasta, ruttoptimera och samåka och därmed minska våra körsträckor och utsläpp. 
  • Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik.
  • I de tätorter där det erbjuds möjlighet att göra transporter med dubbfria däck, väljer företaget det.

Under 2022 planerar vi för att testa börja använda det förnyelsebara bränslet HVO till våra lastbilar samt att samtliga anställda som kör i arbetet ska gå Eco Driving-kurs för att kunna köra på ett mera miljövänligt sätt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Städjätten, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att erbjuda produkter och tjänster för dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att hitta våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@städjätten.se .

Städjätten förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i behov med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.