Vår miljöpolicy

Städjätten lägger väldigt stor vikt vid miljöaspekten när vi arbetar med flyttstädning och väljer därför enbart att arbeta med miljömärkta och miljövänliga städprodukter. Vi anpassar därför vårt tillvägagångssätt med målsättningen att minimera användningen av ändliga naturresurser för att främja en grönare värld.

 

Analys av företagets tjänster

Vi har senast år 2020 gjort en analys av hur företagets tjänster påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi har identifierat, kvantifierat och satt mål för de väsentliga miljöaspekterna för att beröra samtliga miljömål.

Vi har medvetandegjort företagets anställda om att de tjänster företaget erbjuder har en påverkan på miljön. Därför har vi tydliga strategier och riktlinjer med väl utarbetade miljömål i företaget för att vara med och bidra med en grön värld.

Transporter

De transporter som företaget gör i tätort sker med fordon med extra låga eller inga emissioner. I de tätorter där det erbjuds möjlighet att göra transporter med dubbfria däck, väljer företaget det.

Kemikalier

År 2023 skall företagets inköpta varor (it, elektronik, möbler, kontorsmaterial) vara upphandlade med kemikaliekrav som innebär att de inte innehåller ämnen från EU:s kandidatlista och inte särskilt farliga ämnen. När det gäller särskilt farliga ämnen, ta hjälp av antingen PRIOdatabasen och välj bort utfasningsämnen enligt PRIO, eller använd
Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav eller SIN-listan.

 

 

städjätten miljö

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Städjätten, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att erbjuda produkter och tjänster för dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar om våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att hitta våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@städjätten.se .

Städjätten förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i behov med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.